Директиви и регламенти
 
Регламент за изпълнение (ЕС) №1163/2012 на Комисията от 7 декември 2012 година за установяване на правила за управление и разпределение на текстилните квоти, определени за 2013 г. съгласно Регламент (ЕО) № 517/94 на Съвета
Регламент за изпълнение (ЕС) №1163/2012 на Комисията от 7 декември 2012 година за установяване на правила за управление и разпределение на текстилните квоти, определени за 2013 г. съгласно Регламент (ЕО) № 517/94 на Съвета
 
Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg