Заповеди и актове
 
Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна в Министерство на икономиката и за търговските дружества с повече от 51 на сто държавно участие, в които министърът упражнява правата на собственост на държавата
РД-16-888/09.06.2021 г.
 
Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg