Закони
 
Закон за подземните богатства
Този закон урежда условията и реда за: 1. търсене, проучване и добив на подземните богатства на територията на Република България, в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона в Черно море; 2. опазване на земните недра чрез рационално използване на подземните богатства при проучването, добива и първичната им преработка; 3. управление на минните отпадъци от проучването, добива и първичната преработка на подземните богатства
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката