Заповеди и актове
 
Заповед № РД-16-1295/04.10.2012 г. на заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма за обявяване на списъци на специално оторизираните органи в страната на произхода за страни-нечленки на ЕС
Заповед № РД-16-1295/04.10.2012 г. на заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма за обявяване на списъци на специално оторизираните органи в страната на произхода за страни-нечленки на ЕС, компетентни да издават атестация и анализни свидетелства при внос на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки (списъците:в категория регистри)
 
 
Формуляри
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg