Заповеди и актове
 
Заповед № РД-16-1344/05.08.2019 г. относно издаване на знаци във WMI и VIN
Издаване втория и третия знак на Световния код за идентифициране на производителя (WMI – World Manufacturing Identifier) и дванадесетия, тринадесетия и четиринадесетия знак от номера за идентифициране на пътно превозно средства (VIN – Vehicle Identification Number) на производители на пътни превозни средства (ППС)
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg