Заповеди и актове
 
Заповед № РД-16-258/01.04.2015 г. за определяне на електронния формат на дневниците на регистрираните производители на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки, реда за подаването и регистрирането на електронните дневници
Заповед № РД-16-258/01.04.2015 г. за определяне на електронния формат на дневниците на регистрираните производители на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки, реда за подаването и регистрирането на електронните дневници
 
 
Формуляри
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg