Заповеди и актове
 
Заповед РД-16-658 от 10.05.2021 г. за създаване на регистър на индустриалните паркове
Създава се регистър на индустриалните паркове по чл. 21, ал. 1 от Закона за индустриалните паркове
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg