Меморандум за сътрудничество бе подписан от министър Караниколов и румънския министър на бизнес средата, търговията и предприемачеството
 
03 октомври 2017

Меморандум за разбирателство и сътрудничество между Българската агенция за инвестиции /БАИ/ и румънското Министерство на бизнес средата, търговията и предприемачеството подписаха министърът на икономиката Емил Караниколов и румънският му колега Илан Лауфер, министър на бизнес средата, търговията и предприемачеството,  в рамките на съвместното заседание на правителствата на Република България и Румъния.

Министър Караниколов посочи, че Меморандумът ще се превърне във важен механизъм за стимулиране и подпомагане на бизнеса между България и Румъния и ще осигури основа за развиване на близки търговски отношения и увеличаване на обема на двустранните инвестиции. Меморандумът за сътрудничество ще осигури взаимна информационна подкрепа при осъществяването на различни видове дейности в България и Румъния, които насърчават взаимното привличане на инвестиции, като бизнес форуми, изложби и панаири. Двете страни ще обменят информация за въпроси, свързани с привличането на инвестиции, включително информация за потенциални бизнес партньори /фирми от България и Румъния/, публични статистически данни, аналитични прегледи, резултати от пазарни проучвания, както и информация за държавните регулаторни мерки. Българската и румънската страна ще работят съвместно за развитието на устойчивата икономика и ще си сътрудничат в случай на проекти и програми, свързани с публично-частно партньорство, което може да бъде от полза и за двете страни.

Министър Караниколов проведе съвместна среща с Илан Лауфер и с Георге Шимон, министър на икономиката на Румъния, с които обсъдиха развитието на търговско-икономическото сътрудничество чрез насърчаване на различни форми като бизнес-форуми, изложения, сътрудничество на пазарите на трети страни, както и подкрепа за малките и средни предприятия от двете страни. На предстоящите съвместни форуми ще бъдат разисквани текущи проблеми пред бизнеса, като тези с работната ръка, облекчаване на визите за работниците и намаляване на административната тежест. Министър Караниколов изтъкна, че ще се подкрепят и насърчават контактите между български и румънски фирми, като в тази връзка се подготвя двустранен бизнес форум в началото на ноември в София. Румънските гости запознаха министъра на икономиката с опита, който имат в подкрепата на малките и средни предприятия и стартъпи. На срещата стана ясно, че съществува потенциал за нарастване на обемите в двустранната търговия в области като: машиностроене, електроника и електротехника, строителство, хранително-вкусова промишленост, текстилна и трикотажна промишленост, IT и аутсорсинг.

Търговията между България и Румъния отчита положителни тенденции, като стокообменът за миналата година възлиза на 3,8 млрд. евро, което е увеличение с 5,7%. Салдото в двустранната търговия е положително за България и е в размер на 256 млн. евро за 2016. За първите пет месеца на тази година се наблюдава ръст с 14.2% на стокообмена спрямо, същия период на 2016г.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката