Българската агенция за инвестиции започва серия от уебинари, предназначени за нуждите на настоящи и потенциални инвеститори, български малки и средни предприятия и местните и регионални власти
 
28 април 2021

Българска агенция за инвестиции (БАИ) ще проведе серия от десет уебинара във връзка с изпълнение на Проект № BG16RFOP002-2.006-0001-C04 „Повишаване качеството и количеството на услугите на потенциални инвеститори в България“, процедура № BG16RFOP002-2.006 ,,Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Основна цел на проекта е повишаване качеството и количеството на услугите, предоставяни на настоящите и потенциалните инвеститори и стимулиране на инвестициите в ключови за България сектори с висок потенциал за развитие чрез осигуряване на институционална подкрепа на БАИ за подобряване на бизнес средата. Първите три уебинара стартират през месец май и са насочени към местните и регионални власти, малките и средни предприятия  (МСП) и индустриалните зони.

Първият уебинар на тема „Релокация и разширяване на бизнеса. Позициониране на инвестиционни проекти.“, ще се проведе на 11 май 2021 г. от 11.00 часа, чрез платформата zoom. Основен акцент е поставен върху възможностите за инвестиране в Република България и предимствата й, като ниършоринг дестинация. Ще бъде представена и информация, свързана с развитието на индустриалните зони в България, предимства при инвестиране в индустриални зони, тенденциите за промяна на бизнес процесите, породени от Covid-19 и как регионите да работят заедно за по-бързо развитие. Модератор на събитието ще бъде г-жа Антоанета Барес, изпълнителен директор на Национална компания индустриални зони (НКИЗ).

Желаещите да вземат участие могат да се регистрират до 10 май 2021 г. на: https://zoom.us/webinar/register/WN_kMUCaOHKSCWxNqi3TplQkw

На 12 май 2021 г. от 11.00 часа ще се проведе вторият уебинар на тема „Предизвикателствата пред МСП в България. Как МСП да получи сертификат за клас инвеститор?“. Поставен е фокус върху представянето на насърчителните мерки и процедурата за издаване на сертификат за клас инвеститор, както и възможностите за поощряване на предприемаческия дух, чрез улесняване на икономическото оползотворяване на нови идеи и стимулиране на създаването на нови предприятия. В събитието ще се включи и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия. Модератор на уебинара ще бъде Доц. д-р Савина Михайлова-Големинова, преподавател по финансово и данъчно право в Стопанския факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“.

Желаещите да вземат участие могат да се регистрират до 11 май 2021 г. на: https://zoom.us/webinar/register/WN_71vbBCPHS36VYQtcbOMINg

Третият уебинар с тема „Ролята на общините в процеса по привличане на инвестиции“ ще се проведе на 13 май 2021 г. от 11.00 часа, чрез платформата zoom. Темата на уебинара е определена поради необходимостта от тясно сътрудничество между БАИ и общинските администрации с цел успешно подпомагане и реализация на потенциални инвестиции. Ще бъде представена информация за възможностите за издаване на сертификат за клас инвеститор, насърчителните мерки и механизмите за тяхното осъществяване по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). Участие във видеоконференцията ще вземат представители от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Ще участва и експерт от Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ), който ще представи подробно процеса за издаване на сертификат  за клас В. Модератор на уебинара ще бъде г-н Георги Стоев, изпълнителен директор на Тракия Тех.

Желаещите да вземат участие могат да се регистрират до 12 май 2021 г. на: https://zoom.us/webinar/register/WN_lCVVURtWRomQ2SKWkPd0uQ

 
Очакваме Ви!
 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката