И Н Ф О Р М А Ц И Я за проведено заседание на Националния икономически съвет
 
21 април 2016

На 21.04.2016 г. от 11.30 часа в сградата на Министерство на икономиката, ул. „Славянска“ № 8, се проведе редовно заседание на Националния икономически съвет към Министерски съвет с предварително обявен дневен ред:

  1. Обсъждане на предложения на Министерство на правосъдието за изменения и допълнения на Търговския закон, насочени към предотвратяване на т.н. „кражби на фирми“ и въвеждането на производство по стабилизация, предхождащо несъстоятелността.
  2. Разни.

Р Е Ш Е Н И Я :

По т. 1 от дневния ред:

След проведените разисквания, членовете на Съвета взеха единодушно решение, че подкрепят по принцип проекта на Закон за изменение и допълнение на Търговския закон, като препоръчват на четирите признати за представителни на национално ниво работодателски организации да представят в Министерство на правосъдието изготвено от тях общо становище по проекта.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката