И Н Ф О Р М А Ц И Я за проведено заседание на Националния икономически съвет
 
24 септември 2019

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за проведено заседание на Националния икономически съвет

На 20.09.2019 г. от 15.00 часа в сградата на Министерство на икономиката, ул. „Славянска“ № 8, се проведе редовно заседание на Националния икономически съвет към Министерски съвет с предварително обявен дневен ред:

1. Обсъждане на становище на Асоциацията на организациите на българските работодатели по въвеждането на механизма за компенсация на индиректните разходи в крайната цена на електрическата енергия съгласно европейските регулации и по-конкретно Насоки на ЕК.

Вносител: Асоциация на организациите на българските работодатели

2. Обсъждане на Препоръката на Съвета на Европейския съюз от 20 септември 2016 г. за създаване на национални съвети по производителността.

Вносител: Асоциация на индустриалния капитал в България

3. Обсъждане на приетата на 27 май 2019 г. „Стратегия на индустриалната политика на ЕС: визия за 2030 г.“.

Вносител: Асоциация на индустриалния капитал в България

4. Разни.

 

Р Е Ш Е Н И Я :


По т. 1 от дневния ред:

След проведените разисквания и постигнат консенсус между работодателските организации Националният икономически съвет взе единодушно решение да се продължи работата по процедиране на нормативната уредба, свързана с въвеждането на Механизъм за компенсация на индиректните разходи в крайната цена на електрическата енергия.

По т. 2 от дневния ред:

След проведените разисквания Националният икономически съвет взе единодушно решение функциите на Национален съвет по производителността да бъдат поети от Националния икономически съвет.

Точка 3 от дневния ред бе отложена за следващото заседание на Съвета.

По т. 4 от дневния ред не постъпиха предложения за обсъждане.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката