Индустрия 4.0 ще промени облика на българската икономика
 
31 март 2017

Индустрия 4.0 ще промени облика на българската икономика и ние като държава трябва да откликнем на новите предизвикателства, свързани с процесите на дигиталната трансформация, които не са само технологични, но и обществено значими. Около тази теза се обединиха всички участници в международната конференция „Индустрия 4.0: Дигитализация и перспективи за растеж на българската икономика“, организирана от Министерство на икономика. Участие във втория панел от конференцията взеха Оливър Едингер - вицепрезидент  на SAP Германия, проф. Георги Попов – председател на Научно-техническия съюз по машиностроене, Саша Безуханова – основател на MOVE.bg, представители на държавните институции, както и експерти от индустриални и ИКТ фирми.

По време на конференцията вицепрезидентът  на SAP Германия Оливър Едингер каза, че икономиката на бъдещето ще е базирана на IT платформите и фирмите трябва да решат дали ще работят сами, или с доставчик, за да бъдат конкурентоспособни на световния пазар. „Чрез Индустрия 4.0 хората ще купуват не продукт, а резултат от продукта“, подчерта той.

Според председателя на Научно-техническия съюз по машиностроене проф. Георги Попов Индустрия 4.0 ще ни принуди да коригираме представите си за материалите, машините и производствените процеси. „Интелигентните материали ще съдържат и ще носят в себе си допълнителна информация, например как са били произведени, как могат да бъдат обработени и рециклирани, т.е производствените процеси ще включат информация за целия жизнен процес“, допълни професорът. Като своя лична кауза той изтъкна намерението си да превърне Научно-техническия съюз по машиностроене в България в лидер на Балканите за Индустрия 4.0

Представителите на държавните институции, сред които Министерския съвет, Министерство на икономиката, Министерство на образованието и науката  и Агенция за електронно управление, се обединиха около тезата, че процесите в държавата трябва да бъдат дигитализирани и че при развитието на Индустрия 4.0 държавата и бизнесът трябва да бъдат партньори. Според експертите трудностите, които пречат за прилагането на Индустрия 4.0 са човешкият ресурс и финансовият капитал. Решаването на проблема с човешкия ресурс е свързан с възможностите за изграждането на образователна инфраструктура. Сред финансовите инструменти, които могат да бъдат приложени в Индустрия 4.0, се посочи програма Хоризонт 2020: Инструмент за малки и средни предприятия, насочен към високоиновативни МСП, които имат амбиции за развитие на своя потенциал.  Главният директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ Ивелина Пенева представи финансовите инструменти за кандидатстване по „Оперативна програма иновации и конкурентоспособност“(ОПИК) и сподели, че всички обявени процедури се радват на изключителен успех. Тя обясни, че по процедура „Подкрепа за разработване на иновации в предприятия“  са одобрени 120 фирми от 532 кандидатстващи, а по „Процедура за разработване на иновации в стартиращи фирми “ има подадени около 900 проекта. Ивелина Пенева информира, че в момента се подготвя нова процедура за разработване на иновации в съществуващи фирми, която ще бъде обявена за обществено обсъждане през април и призова всички, които имат отошение по темата да изпращат своите предложения към ЕФК. Тя каза още, че през 2017 г. предстои обявяване на нов проект за „София тех парк“, където са предвидени мерки за надграждане на структурата на парка, като по този начин ще се стимулира сътрудничеството между бизнеса и науката.

Няколко фирми представиха своята концепция за Индустрия 4.0 и начинът, по който я интегрират в компаниите си. Те лансираха вертикалната и хоризонталната интеграция като форма на организация на бизнеса им, при която се наблюдава стремеж за участие във всички етапи на производствения процес на един продукт, което осигурява по-добър контрол върху добавените стойности, намалява общия размер на разходите и позволява да бъдат реализирани по-високи печалби в етапите, при които се изискват по-ниски данъци. Николай Ангелов, съосновател на InnoLED, инициатива, насочена към пазарни проучвания и проектиране и разработване на продукти, сподели, че начинът, по който неговата компания разбира Индустрия 4.0 е няколко имплементирани стъпки над Индустрия 3.0. Владимир Филипов от „Near soft“, фирма, свързана с разработване и доставяне на методологични и технологични решения за цялостна обработка на производствената информация представи производство, базирано на Индустрия 4.0 и каза, че интелигентните производствени системи са сърцето на едно модерно предприятие и те променят начина на правенето на бизнес. Димитър Цветков от софтуерната компания „Мусала софт“ уточни, че фирмата предоставя интелигенти проекти в сферата на автоматизацията на дома, чрез които домът може да реагира на състоянието на човека, както и температурата отвън. Всички тези услуги се базират на IT платформа.

Саша Безуханова, основател на MOVE.bg, подчерта, че опитът на чуждите държави по отношение на Индустрия 4.0, представени днес на конференцията, е изключително важен и той дава една нова философия и поглед за мястото на всяка една организация в екосистемата. „Важен резултат от днешния ден е да адмирираме усилията на екипа на Министерство на икономиката, който  постави във фокуса на обществения дебат темата за Индустрия 4“, завърши тя.

 

 

 

 

 

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg