Изменение на подзаконови нормативни актове в областта на защитата на потребителите
 
04 май 2022

Преобразуването на Министерството на икономиката в Министерство на икономиката и индустрията и Министерство на иновациите и растежа, съгласно Решение на Народното събрание от 13.12.2021 г. (обн. ДВ, бр.106 от 15.12.2021 г., изм., бр. 110 от 2021 г.) и необходимостта от привеждане в съответствие на някои подзаконови нормативни актове за защита на потребителите в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на потребителите, посл. изм. ДВ. бр.20 от 11 март 2022 г., налага да се изменят следните нормативни актове:

Наредба № РД-16-1117 от 1.10.2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на потребителите от държавата, издадена от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, изменението на която можете да видите ТУК;

Наредба № 1 от 24 октомври 2006 г. за критериите, на които трябва да отговарят квалифицираните организации в Република България, които имат правен интерес да предявяват искове за защита на колективните интереси на потребителите, изменението на която можете да видите ТУК;

Правилник за изменение на Правилника за работа на Националния съвет за защита на потребителите, изменението на който можете да видите ТУК;

Правилник за дейността на общите и секторните помирителни комисии, изменението на който можете да видите ТУК.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по представените проекти на актове, като същите следва да се изпращат на електронен адрес:          v.tarnadjiyska@mi.government.bg.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg