Мерки Covid-19
 
15 март 2020

Икономически мерки


- Изплащане на компенсации за запазване на заетостта (мярка 60/40) https://www.az.government.bg/pages/izplashtane-na-kompensacii-za-zapazwane-na-zaetostta/

- Микро- и малки предприятия могат да кандидатстват за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". Основни параметри на процедурата вижте тук

- Средни предприятия могат да кандидатстват за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". Основни параметри на процедурата вижте тук

- Подкрепа за микро- , малкия и среден бизнес, чрез Българска банка за развитие тук

- Изисквания за кандидатите за безлихвен кредит, подпомагащ хората, лишени от възможността да полагат труд  поради пандемията от COVID-19 вижте тук

- Ред за отсрочване на задължения към банкови институции тук

- Информация за МСП в условията на COVID-19. ИАНМСП: насоки в полза на МСП в условията на криза може да намерите тук

- Фонд на фондовете мобилизира ресурс от 400 млн. лв. в отговор на икономическите последици от кризата - https://www.fmfib.bg/

- Българска агенция за експортно застраховане“ ЕАД подпомага своите клиенти за преодоляване на негативните последици от обявената световната пандемия, свързана с разпространението на  COVID – 19. Вижте тук

- Работодателите задължително трябва да дезинфекцират работните места най-малко два пъти в рамките на работния ден, както и да създадат организация на работа, която да ограничи до минимум преките контакти между работниците и служителите в предприятието. Заповед 11 на министъра на труда и социалната политика;


- Във връзка с предотвратяването на разпространението на COVID 19 и въвеждането на извънредно положение в Република България „Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ информира - http://nab-bas.bg

- Повече информация за националния нотифициращ орган Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) - информация за полумаските, кит попадат в обхвата на дефиницията за лични предпазни средства и подлежат на надзор от  ДАМТН


- Указания и препоръки на Министерството на туризма и Комисията за защита на потребителите - https://kzp.bg/novini/ukazaniya-i-preporaki-na-ministerstvoto-na-turizma-i-na-komisiyata-za-zashtita-na-potrebitelite.

- Българският институт за стандартизация предостави на своя интернет сайт безплатно стандарти на CEN и CENELEC, необходими за улесняване на алтернативното производство на лични предпазни средства и медицински изделия, които да гарантират на здравните специалисти, пациентите и широката общественост достъп до оборудване, спешно необходимо за овладяване на пандемията COVID-19.

Стандартите, разработени от CEN и CENELEC (БДС EN), са на свободен достъп на следния линк: https://www.bds-bg.org/bg/pages/page_3772.html .

Стандартите, разработени съвместно с ISO (БДС EN ISO) са достъпни безплатно за четене на линк https://www.bds-bg.org/bg/pages/page_3774.html .

- Информация за реда за подаване на заявки за потребности, съгласно заповед № Р-48/17.03.2020 г. на министър-председателя на Република България и разпределени артикули

- Информацията за производители и доставчици на лични предпазни средства (ЛПС), специализирана апаратура и хигиенни/санитарни материали(предпазни средства и маски неотговарящи на изискванията за ЛПС) може да намерите ТУК.

*Забележка: Публикуваната информация е предоставена от и със съгласието на съответните субекти и Министерството на икономиката не носи отговорност за нейната точност, изчерпателност и качество.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
 
Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката