МИЕ публикува за обществено обсъждане проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на пиротехническите изделия
 
10 ноември 2014

Предложените изменения и допълнения в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на пиротехническите изделия са инициирани от промени в европейското законодателство. С проекта на ПМС за изменение и допълнение на наредбата се въвеждат разпоредбите на Директива за изпълнение 2014/58/ЕС на Комисията относно създаването, съгласно Директива 2007/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на система за проследяване на пиротехническите изделия. Въвежда се изискване производителят да нанася върху етикета на всяко изделие регистрационен номер, който се определя от нотифицирания орган, извършил оценяването на съответствието на изделието съгласно приложимите за него процедури.  С проекта на ПМС се определят елементите на регистрационния номер – идентификационния номер на нотифицирания орган извършил оценяването на съответствието; буквеното обозначение на категорията на пиротехническото изделие, съгласно категоризацията, и номера за обработка, използван от нотифицирания орган. Проектът на ПМС задължава производителя или вносителя на пиротехническо изделие да поддържа и актуализира регистър, който съдържа регистрационния номер на изделието, търговското наименование, тип и подтип и адрес на мястото на производство. Регистърът се съхранява за срок от 10 години от датата на пускане на изделието на пазара и следва да се предоставя при поискване на органите по надзор на пазара към Държавната агенция за метрология и технически надзор. При мотивирано искане, информацията, съдържаща се в регистрите, се предоставя на компетентните органи и/или на органите по надзор на пазара на други държави членки. Съгласно проекта на ПМС нотифицираният орган също поддържа регистър. Форматът и съдържанието на регистъра са определени в Приложение към проекта на ПМС. Регистърът се съхранява за срок от 10 години от датата на издаване на съответния документ, съгласно приложимата процедура за оценяване на съответствието. Когато разрешението за извършване на оценяване на съответствието е отнето, нотифицираният орган предава регистъра на друг нотифициран орган или на Държавната агенция за метрология и технически надзор. Нотифицираният орган редовно актуализира регистъра и го публикува на своята интернет страница.   Проекта на постановлението можете да видите ТУК. На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по проекта на ПМС, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: v.lambrinova@mee.government.bg или m.alexandrova@mee.government.bg.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Тел.: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg