Министър Лукарски: Сред водещите ни приоритети е да се върне доверието на инвеститорите
 
03 декември 2014

"Сред водещите  приоритети на Министерството на икономиката е  да се върне доверието на инвеститорите и България да стане атрактивна инвестиционна дестинация и перспективен пазар." Това каза министърът на икономиката Божидар Лукарски при откриването на Българския икономически форум. Той подчерта, че нашата страна  продължава да прилага благоприятна данъчна политика, като поддържа 10% корпоративен данък, 0% - за реинвестирана печалба в общини с безработица с над 25% по-висока от средната за страната, 10% данък върху личните доходи, 5% данък върху дивидентите; компютрите, софтуерът, новите машини и съоръжения имат 50% годишна амортизация.

Министър Лукарски акцентира и върху Стратегията за привличане на инвестиции в България, като очерта осем приоритетни сектора - електроника и електротехника, информационни технологии, аутсорсинг, химическа и фармацевтична промишленост, машиностроене, транспорт и логистика, хранителна промишленост и земеделие, туризъм и здравеопазване. "Всички те са важни за подобряване на бизнес средата в България", каза още той.

Министерството на икономиката подкрепя и създаването на инвестиционен фонд за високотехнологични производства чрез публично-частно партньорство и постепенно изтегляне на участието на държавата след успешното им развитие.

"В съответствие с основните цели на Стратегията "Европа 2020" други важни акценти в нашата работа са облекчаване на условията и ускоряване на процедурата за стартиране на малък и среден бизнес, ограничаване на риска при фалит на малки и средни предприятия и на последствията за предприемачите", каза още министър Лукарски на откриването. Той допълни, че за това ще спомогне политиката за намаляване на разрешителните, съгласувателните и лицензионните режими и преминаването   към уведомителен режим където е възможно.

Министърът  подчерта, че  насърчаването на износа чрез подкрепа за експортно ориентираните предприятия и интензифициране на търговско-икономическите контакти също ще допринесат за по-бърз растеж на икономиката ни.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
 
Пишете ни
Тел.: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg