Министър Караниколов представи пред Комисията по външна търговия в Европейския парламент приоритетите в областта на общата търговска политика
 
22 януари 2018

Министърът на икономиката Емил Караниколов представи пред Комисията по международна търговия /INTA/ в Европейския парламент в Брюксел приоритетите на Българското председателство в областта на общата търговска политика. Министър Караниколов изтъкна, че Търговската политика е основно свързана с повишаване на конкурентоспособността на европейската икономика, тъй като тя допринася за икономическия растеж и създаването на нови работни места, като това е и основната причина за нейното приоритизиране в рамките на Председателството.

Икономическият министър посочи още, че Българското председателство ще залага на укрепването на доверието в Световната търговска организация /СТО/ и утвърждаването на многостранната търговска система. Караниколов акцентира върху запазване на водещата роля на ЕС в многостранните и плурилатералните договорености в областта на инвестициите и търговията със стоки и услуги, както и започване на преговори в области като електронната търговия, преноса на данни и дигиталните услуги.

Министърът на икономиката открои и преговорите за сключване на споразумения за свободна търговия с приоритетни трети страни и региони, като водещи ще бъдат поставени ускоряването на процеса за подписване на споразумение с Япония, политическото приключване на преговорите със страните от Меркосур, както и постигане на напредък в двустранните преговори със страните от АСЕАН /Асоциацията на страните от Югоизточна Азия/. По думите му приоритетни ще бъдат и въпросите, свързани с преките чуждестранни инвестиции и инструмента за международни обществени поръчки. Министър Караниколов обясни, че по отношение наблюдението на преките чуждестранни инвестиции в ЕС, специално внимание ще бъде отделено на обсъжданията на техническо равнище на новия проект на регламент за създаване на рамка за скрининг на преките чуждестранни инвестиции в ЕС.

Караниколов изтъкна, че ще се работи и върху контрола на търговията на изделия с двойна употреба и постигане на съгласие по предложението за регламент за въвеждане на режим на Съюза за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност, техническата помощ и транзита на изделията с двойна употреба.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката