Министър Седларски откри Деветата международна конференция Булаква 2017 - „Синя кръгова икономика“
 
04 април 2017

Министърът на икономиката Теодор Седларски откри днес Деветата международна конференция Булаква 2017 на тема „Синя кръгова икономика“. На откриването присъстваха още вицепремиерът Малина Крумова и министърът на околната среда и водите -  Ирина Костова.Целта на конференцията бе да представи приоритетите, перспективите и изискванията пред отрасъл ВиК за по-ефективна работа, като основен акцент на тазгодишното издание бе темата "Синя кръгова икономика".

„В кръговата икономика продуктите и материалите имат по-дълъг жизнен цикъл и генерират по-голяма стойност, намаляват се отпадъците, оптимизира се използването на ресурси, чрез модели за рециклиране“ - това заяви министър Седларски в речта си при откриването на конференцията.

По думите му този подход работи не само за опазване на околната среда и осигуряването на устойчиви работни места, но и за насърчаване на иновациите в предприятията и постигане на финансови икономии и конкурентни предимства.

Министърът на икономиката обърна внимание на въздействието, което кръговата икономика оказва върху цялата икономика за повишаване на ефективността при използването на първични суровини, чрез връщане на отпадъците в икономиката като висококачествени вторични суровини. Министър Седларски изтъкна, че развитието на кръговата икономика ще допринесе и за постигане на нисковъглеродна икономика. „Има голям потенциал да се намали използването на енергия и материали в производството и последващата употреба на продуктите. Превръщането на отпадъците в ресурс е ключов момент за увеличаване на ресурсната ефективност и за преминаване към по-ефективна икономика“, допълни министърът и посочи, че голяма част от природните ресурси не са безгранични и трябва да намерим устойчив от екологична и икономическа гледна точка начин, по който да бъдат използвани.

Министър Седларски подчерта, че  Министерството на икономиката подкрепя чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ мерки за насърчаване на кръговата икономика. „Една от процедурите е за подкрепа на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите, в областта на отпадъците, водите и рециклирането на материали и ще предостави на малки и средни предприятия  мерки за ефективно използване на ресурсите им.  Бюджетът на процедурата е 71 млн. лева“, заяви министърът. Той посочи и процедурата за подкрепа за внедряване на иновации в предприятията, която включва възможности за подкрепа на екоиновации. Министър, Седларски отбеляза още, че по процедура за подобряване на производствения капацитет на малки и средни предприятия има възможности за внедряване на нови технологии и подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност на производствените процеси.

Вицепремиерът Малина Крумова от своя страна каза, че трябва да се направи всичко възможно природните и в частност водните ресурси да бъдат опазвани.„Кръговата икономика е необходима за устойчив растеж и не случайно, Европейската комисия /ЕК/ я поставя като една от важните теми, на която се основава европейския устойчивия растеж. ЕК е приела амбициозен пакет от мерки за преход към синя кръгова икономика, който е подкрепен със силен ресурс”- допълни тя.

Министърът на околната среда и водите г-жа Ирина Костова отбеляза, че реализацията на големите инвестиционни проект във ВиК сектора изисква мобилизирането на национален управленски, експертен и изпълнителски ресурс, за да се покрият изискванията на законодателство на ЕС в областта на околната среда. „В тази връзка кръговата икономика предлага оптимални решения за разумното използване на ресурсите“-каза още тя.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
 
Пишете ни
Тел.: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg