Министерство на икономиката стартира конкурс „Европейски награди за насърчаване на предприемачеството“
 
05 февруари 2015

За шеста поредна година стартира националният етап на конкурса „Европейски награди за насърчаване на предприемачеството“. Това е инициатива на Европейската комисия (ЕК) за активизиране ролята на публичния сектор на местно, регионално и национално ниво в насърчаване на предприемаческия дух и развитието на малкия бизнес. В България координатор на конкурса е Министерството на икономиката. Проекти ще се приемат в срок до 15 юни 2015 г.

В конкурса могат да  участват всички държави-членки на ЕС, както и Норвегия, Исландия, Сърбия и Турция. В България участие могат да вземат национални, регионални, местни публични органи, както и публично-частни партньорства между публичните органи и неправителствени организации, университети, фондации, браншови организации, предприятия и др. Национално жури под ръководството на Министерство на икономиката ще отличи две кандидатури, които ще получат право на участие в европейския етап на конкурса.

Важно условие за кандидатите е да участват с един проект, чиито резултати имат поне две години история, в една от следните шест категории: насърчаване на предприемаческия дух, инвестиране в изграждането на предприемачески умения, подобряване на бизнес средата, подпомагане интернационализацията на бизнеса, отговорно и приобщаващо предприемачество, подкрепа за развитието на „зелените” пазари и ефективното използване на ресурсите. Победителят и подгласникът в националния конкурс ще участват и в тържествената заключителна церемония на конкурса през ноември 2015 година в Люксембург.

Проект „Брандико“, създаден от дирекция „Икономически политики за насърчаване“ в  Министерство на икономиката, спечели през 2014 година Европейските награди за насърчаване на предприемачеството в една от категориите на конкурса „Инвестиране в изграждането на предприемачески умения“. За всичките шест години, в които България участва това е първата награда, присъдена на български проект. Повече информация относно проекта може да намерите на https://www.facebook.com/Brandiko

Голямата награда на журито от 2014 година е присъдена на Gazdagmami Kft – проект от Унгария, по който се обучават и подпомагат майки, все още отглеждащи малките си деца, в започването на собствен бизнес.

Желаещите да се включат в надпреварата, могат да изтеглят формуляр за участие от секция «Документи» на официалната страница на националния конкурс на адрес в интернет http://www.enterprise-bulgaria.eu, да го попълнят и изпратят на посочените контакти в сайта.

Още информация може да се намери и на страницата на конкурса във Facebook: https://www.facebook.com/EnterpriseBulgaria

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg