Съветът прие нов подход за договарянето и сключването на търговски споразумения на ЕС
 
22 май 2018

Съветът по външни работи в частта си Търговия прие заключения относно договарянето и сключването на търговски споразумения на ЕС. В заключенията се излагат основните принципи, на които ще се базира подходът на Съвета при воденето на търговски преговори в бъдеще.

Този подход е изготвен най-вече в отговор на Становището на Съда на ЕС относно разпределението на компетенциите между Съюза и неговите държави членки за сключването на ССТ между ЕС и Сингапур. В решението си Съдът постанови, че само разпоредбите, отнасящи се до непреките чуждестранни инвестиции и режима за уреждане на спорове между инвеститори и държави, попадат в обхвата на „споделената компетентност“.

Подходът отразява също речта на председателя Юнкер от 2017 г. за състоянието на Съюза и съобщението на Комисията „Балансирана и прогресивна търговска политика с цел извличане на ползите от глобализацията“, където се изтъква нуждата да се гарантира легитимността и всеобхватността на процесите на договаряне и приемане в търговската политика, независимо дали окончателното решение за приемане се взема само на равнище ЕС или и на равнище държави членки.

В заключенията Съветът взема под внимание намерението на Комисията да отправи препоръка за разделяне в отделни споразумения на разпоредбите, свързани с инвестициите, които ще изискват одобрение от ЕС и всички негови държави членки, и другите търговски разпоредби, които попадат в обхвата на изключителната компетентност на ЕС. В текста се посочва и как Съветът възнамерява да подходи по този въпрос в бъдеще, включително в конкретния случай със споразуменията с Австралия, Нова Зеландия и Япония.

Акцент се поставя също върху ролята на Съвета в преговорите, и по-специално участието му на всички етапи от преговорния процес, като се посочва колко важно е да се работи за постигането на консенсусни решения във възможно най-голяма степен, за да се гарантира, че при търговските споразумения интересите и опасенията на всички държави членки са взети адекватно предвид.

В заключенията си Съветът изтъква, че е важно всички заинтересовани страни, включително националните парламенти и гражданското общество, да бъдат информирани за напредъка и съдържанието на договаряните търговски споразумения.

„Днес проведохме политическо обсъждане по тези три споразумения и се надявам да успеем да потвърдим твърде амбициозния график за тяхното подписване“, заяви министър Емил Караниколов. Министерство на търговията и индустрия на Сингапур, от своя страна приветства силната подкрепа на икономическия министър за усилията и съвместната работа по Споразумението за свободна търговия между ЕС и Сингапур (EUSFTA).

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg