Покана за идентифициране на заинтересовани страни в областта на водородния сектор
 
22 юли 2020

Водородът е от съществено значение за подкрепата на ангажимента на ЕС за постигане на въглероден неутралитет до 2050 г. и за глобалните усилия за прилагане на Парижкото споразумение.

За да подкрепи тези инвестиции и изграждането на цялостна европейска водородна екосистема, Комисията постави началото на „Европейски алианс за чист водород“. Алиансът ще играе ключова роля за изпълнението на стратегията и за подкрепата на инвестициите за увеличаване на производството и търсенето. Той ще обедини промишлеността, националните, регионалните и местните публични органи и гражданското общество. Ключовият резултат от работата на Европейския алианс за чист водород ще бъде определянето и разработването на конкретна поредица от жизнеспособни инвестиционни проекти. https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-clean-hydrogen-alliance.

Европейският алианс за чист водород ще насочва инвестициите към производството на водород. Той ще разработи поредица от конкретни проекти в подкрепа на усилията за декарбонизация на европейските енергоемки отрасли.

Една от ключовите цели е предоставянето на "План от мащабни инвестиционни проекти в екосистемата с чист водород", който ще се възползва от специален статут на така наречените важни проекти от общ европейски интерес (IPCEI).

В тази връзка отправяме покана за изразяване на интерес с цел идентифицирането на заинтересовани страни сред индустрията в областта на водорода, в т.ч. възобновяеми и нисковъглеродни производства на водород; предаване и разпределение на водород; водород в промишлени приложения; водород за мобилност; водород в енергийния сектор; и водород за жилищни приложения.

Моля изпращайте Вашите предложения до 3 август 2020 г. на електронен адрес: slava.yordanova@mi.government.bg, m.andreeva@mi.government.bg.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg