Проект на ПМС за изменение и допълнение на Устройствен правилник на Българския институт по метрология
 
12 февруари 2021

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствен правилник на Българския институт по метрология е разработен с цел да се определят административните звена, които да подпомагат председателя при  осъществяването на новите му правомощия на института във връзка с приетите промени в Закона за хазарта и Изборния кодекс. С предложения проект на акт ще се осигури съответствие на структурата и организацията на работа на БИМ с актуалните разпоредби на ЗХ и ИК и нормативните актове по прилагането им, ще се даде ясна регламентация на правомощията на органа на изпълнителната власт, ще се разпределят функциите по структурни звена за по-ефективна организация в дейността на института.

Спазването на новите нормативни изисквания налага осигуряването на достатъчен административен капацитет. Създаването на нова дирекция „Изпитване на продукти и устройства“ от специализираната администрация на БИМ, предполага увеличаването с 11 щатни бройки на общата численост на института, като новото звено ще изпълнява, възложените със Закона за хазарта и Изборния кодекс допълнителни функции.

Предвид  влизането в сила на ЗИД на Закона за хазарта на 08.02.2021 г. и провеждането на предстоящите избори за Народно събрание на 04.04.2021 г. е необходимо в спешен порядък да бъде осигурен административен капацитет за изпълнението на нововъзложените функции, поради което срокът за обществено обсъждане е определен да бъде 14 дни.

Проектът на Доклад до Министерския съвет можете да видите ТУК.

Проектът на Постановление можете да видите ТУК.

Предварителната частична оценка на въздействието можете да видите ТУК.

Становище на Дирекция "Модернизация на администрацията" в АМС относно частичната предварителна оценка на въздействието можете да видите ТУК.

Предложения и становища по представения за обсъждане проект следва да се изпращат на електронен адрес: e.piperova@mi.government.bg

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
 
Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката