Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на списъка на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за експортното застраховане, приет с Постановление № 124 на Министерския съвет от 2007 г.
 
16 април 2020

На 28 март 2020 г. в Официален вестник на ЕС бе публикувано Съобщение на Комисията за изменение на приложението към Съобщение на Комисията до държавите членки относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към застраховането на краткосрочни експортни кредити, ОВ С 101, 28.3.2020 г. В Съобщението се посочва, че за периода от 27 март 2020 г. до края на 2020 г. Европейската комисия ще разглежда всички търговски и политически рискове, свързани с износ за държавите, изброени в Списък на държавите с продаваеми рискове, като временно непродаваеми. Промяната в списъка на Комисията налага промяна и в списък на страни с пазарен риск, изискуем по член 5, ал. 1 от Закона за експортно застраховане (ЗЕЗ) и приет с ПМС № 124/2007 г.;

В тази връзка се предлага Министерският съвет да приеме проект на Постановление за изменение на списъка на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за експортното застраховане, приет с Постановление № 124 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 46 от 2007 г.), чиято цел е да се консолидират последните промени в списъка, свързани с обратното включване на Гърция в него, въвежда се приетата от Европейската комисия промяна относно временното третиране като непазарни на търговските и политическите рискове, свързани с износ за държавите с „пазарен риск“; промяната е част от пакета икономически мерки, насочени към подкрепа на българската икономика и най-вече на експортно-ориентираните компании в условията на епидемичен взрив от COVID-19; предлагат се и технически корекции като замяна на „Великобритания“ с „Обединеното кралство“ и „Холандия“ с „Нидерландия“.

Предложения и мнения следва да бъдат изпращани на електронна поща: B.mihailov@mi.government.bg в срок не по-късно от 15 дни от публикуването на проекта на нормативен акт.

Проект на ПМС

Свързани документи:

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ в МС

Проект на доклад от министъра на икономиката до МС.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката