Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на икономиката (обн., ДВ, бр. 108 от 2014 г., изм., бр. 32 и бр. 100 от 2015 г.)
 
01 април 2016

С РМС № 440/2015 г. за изменение и допълнение на РМС № 328/2012 г. Министерство на икономиката е определено за водещо ведомство за разработване на оперативната програма за изпълнение на Инициативата за малки и средни предприятия. Съответно с РМС № 422/2015 г. за изменение и допълнение на РМС № 792/2013 г., Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на икономиката е определена за управляващ орган на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия” 2014-2020.

Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014 – 2020 е одобрена от Европейската комисия на 12.10.2015 г.

С оглед на гореизложеното е подходящо актуализиране на функциите на ГД ЕФК, уредени в чл. 30 от Устройствения правилник на Министерството на икономиката и привеждането им в съответствие с горните решения, чрез допълване на функциите на главната дирекция и с тези на управляващ орган на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия” 2014-2020.

Проектът на ПМС можете да видите ТУК.

Проектът на доклад можете да видите ТУК.

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по проекта, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: t.mehandjiyska@mi.government.bg.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката