Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Министерството на икономиката
 
13 юли 2018

С проектa на акт се изменя Устройственият правилник на Министерството на икономиката (Обн., ДВ, бр. 108 от 2014 г., изм., бр. 32 и бр. 100 от 2015 г., изм. и доп., бр. 36 и бр. 98 от 2016 г., изм. и доп., бр. 49 от 2018 г.). Предвижда се увеличаване числеността на заместник-министрите на икономиката от двама на трима, което ще осигури своевременното изпълнение на правомощията на министъра на икономиката по чл. 5 от Устройствения правилник на министерството. Предвидено е и отмяна и заличаване на текстове по отменения Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, което ще осигури съответствие със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Проектът на Постановление на Министерския съвет можете да видите ТУК.

Частичната предварителна оценка на въздействието можете да видите ТУК.

Становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ на МС относно предварителната частична оценка на въздействието можете да видите ТУК.

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища, които могат да се изпращат на електронен адрес: e-docs@mi.government.bg.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката