Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия
 
25 юни 2015

Министерството на икономиката представя за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия.

Законопроектът има за цел въвеждане в националното законодателство на изискванията на Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО, както и тези на Делегирана директива 2014/109/ЕС на Комисията от 10 октомври 2014 година за изменение на приложение II към Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета чрез установяване на галерия от предупреждения под формата на изображения, които да се използват за тютюневите изделия.  С проекта на закон се предвижда и изменение на разпоредбите, регламентиращи производството на тютюневи изделия, с оглед създаване на по-благоприятна бизнес среда и подобряване възможностите за по-ефективно прилагане на закона

Предложения и коментари относно законопроекта може да се изпращат в законоустановения срок на адреси:

s.boneva@mi.government.bg и s.malcheva@mi.government.bg.

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия

Мотиви

 

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката