Публични консултации на Европейската комисия във връзка с основен преглед на търговската политика на ЕС
 
16 юни 2020

На 16 юни 2020 г. Европейската комисия започна основен преглед на търговската политика на Европейския съюз, включващ и публични консултации с всички заинтересовани страни. Целта на Комисията е да се определи посоката на търговската политика в средносрочен план, като се вземат предвид нови глобални предизвикателства, в това число и изводите от кризата, предизвикана от Covid-19.

Консултациите обхващат всички важни теми на търговската политика на ЕС, със специален акцент върху следното:

- Изграждане на гъвкава и устойчива икономика на ЕС след пандемията, предизвикана от вируса Covid-19;

- Реформиране на Световната търговска организация;

- Създаване на възможности за глобална търговия за бизнеса и по-специално за малките и средните предприятия;

- Максимизиране на приноса на търговската политика за справяне с ключови глобални предизвикателства като изменението на климата, устойчивото развитие или цифровия преход;

- Укрепване на търговските и инвестиционните отношения с ключови търговски партньори;

- Подобряване на равнопоставеността и защита на бизнеса и гражданите на ЕС

Процесът на преразглеждане на търговската политика ще се основава на широки консултации със заинтересованите страни, включително чрез провеждане на публични дебати в държавите членки на ЕС и чрез писмени отговори на въпросите, формулирани в Съобщението относно консултациите (A renewed trade policy for a stronger Europe - Consultation Note). Съобщението относно консултациите е налично ТУК.

Заинтересованите страни се приканват да изпратят отговорите си на въпросите, изложени в Съобщението относно консултациите до 15 септември 2020 г. на следния електронен адрес: trade-policy-review-2020@ec.europa.eu.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката