Съобщение за лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие
 
13 март 2019

Уведомяваме Ви, че във връзка с приетия и обнародван в ДВ, бр. 93 от 9 ноември 2018 г. Закон за изменение и допълнение на Валутния закон, лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие, са длъжни да се регистрират в Министерството на икономиката в 14-дневен срок преди започване на дейността.

Министерството стартира приема на документи за регистрация съгласно Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие, обн., ДВ., бр. 18 от 2019 г. и Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката по Закона за държавните такси, приета с ПМС № 39 от 1.03.2019 г., обн., ДВ, бр. 20 от 2019 г.

Вписването в публичния регистър по чл. 2, ал. 1 от Наредбата се извършва от длъжностното лице по регистрацията в 14-дневен срок след постъпването на заявлението и всички изискуеми документи.

Лицата, желаещи да се регистрират по реда на Наредбата могат да изпращат заявленията, придружени с всички необходими документи по пощата на адреса на Министерство на икономиката, гр. София - 1052, ул. „Славянска“ № 8 или да ги подават лично, или чрез нотариално упълномощен представител (адвокатско пълномощно) в приемната на дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“, гр. София, ул. „Княз Александър I“ № 12 А (10:00 ч. до 12:00 ч.).

Образец на заявление за регистрация и информация за услугата са качени на публичната страница на Министерството с адрес: http://www.mi.government.bg/bg/services-c363-8.html

(Раздел административни услуги, услуги предоставяни от министерството, страница № 8, услуга „3004 Издаване на удостоверения за регистрация на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие и извършване на вписване в регистър“)

За възникнали допълнителни въпроси, бихте могли да се обръщате към:

Васил Иванов  – главен експерт в отдел на „Регистриране и контрол на спирт, дестилати и спиртни напитки и на дейности и със сделки с благородни метали и скъпоценни камъни“, тел. 02/940 7739 и Антония Рускова – главен експерт в същия отдел, тел. 02/940 7638.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
 
Пишете ни
Тел.: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg