Божидар Лукарски: Усилията ни са насочени към насърчаване на иновациите и инвестициите във високотехнологични производства
 
26 ноември 2014

Успешното приключване на процедурата по пренотификация на проекта „Научно-технологичен парк“ е голям успех за Министерството на икономиката и е сериозен сигнал към бизнеса

„Във фокуса на работата на Министерството на икономиката са насърчаването на иновациите и инвестициите във високотехнологични производства и повишаването на дела на бързоразвиващите се иновативни фирми“. Това каза министърът на икономиката Божидар Лукарски на пресконференция за проекта „Научно-технологичен парк“ с бенефициент „София Тех Парк“.  По негови думи това са и част от мерките за осигуряване на устойчиво икономическо развитие,  залегнали в управленската програма на правителството.

„Приоритетно определяме прилагането на политика за насърчаване  на малките и средните предприятия в България. В тази връзка разчитаме, че „София Тех Парк“ ще бъде не само инфраструктура, но и ще се превърне в лаборатория, генерираща разработки и идеи за малкия и среден бизнес“, заяви министър Лукарски. Той припомни, че вчера в Министерството на икономиката бе получено официално становище от Главна дирекция „Конкуренция“ на Европейската комисия (ЕК), което потвърждава пренотификацията на договора за предоставяне на финансова помощ за изграждане на Научно-технологичния парк в София. В резултат на това бе отблокирано финансиране в размер на 83 млн. лева за реализация на проекта. С получения отговор от ЕК, „София Тех Парк“ АД като бенефициент може да получи аванс по договора, както и да започне да възстановява извършените разходи. По думите на министър Лукарски успешното приключване на процедурата по пренотификация, която продължи почти две години, е голям успех за Министерството на икономиката и е сериозен сигнал към бизнеса както по отношение на ефективното усвояване на средствата по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, така и за осъществяването на проекта за Научно-технологичен парк.

„Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за „Научно технологичен парк София“ е подписан януари 2013 г. и е в процес на изпълнение. Стойността на проекта е 83 484 451,68 лв., от които по оперативната програма 83 047 037,36 лв. и собствено съфинансиране от бенефициента 437 414,32 лв.“, каза още министър Божидар Лукарски. По негови думи Министерството на икономиката, като Управляващ орган, отговаря за мониторинга на изпълнението на дейностите и разходите. Финалното отчитане на изпълнените дейности се очаква да се извърши до края на 2015 г., за което има уверение и от страна на "София Тех Парк“.

Изпълнителният директор на "София Тех Парк" Елица Панайотова представи план график на дейностите, извършвани по проекта. По нейни думи разчистването на терена е приключило и инженеринговите договори са в процес на изпълнение, като по шестте обекта са изработени и подадени технически проекти за одобрение. Проведени са 28 обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки, като УО е осъществил последващ контрол на 24 от тях, в т. число на 4 от шестте обществени поръчки за инженеринг: Бизнес инкубатор, Експериментариум, Лаборатории и офиси, площадкова и техническа инфраструктура. Към момента в процес на преглед от УО са и останалите два инженеринга– етажен паркинг и иновационен форум, както и обществената поръчка и договора за упражняване на независим надзор в строителството.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
 
Пишете ни
Тел.: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg