Законодателни мерки срещу кражбите на фирми бяха обсъдени от Националния икономически съвет
 
21 април 2016

Промени в Търговския закон, насочени към предотвратяване на т.нар. „кражби на фирми“ и въвеждане на производство по стабилизация при фалит бяха обсъдени на заседание на Националния икономически съвет под председателството на министъра на икономиката Божидар Лукарски днес. Мерките бяха представени пред работодателските организации от заместник-министъра на правосъдието Вергиния Мичева-Русева. Германският опит в тази насока беше споделен пред НИС от Рихард Бок – заместник-председател на Федералната камара на германските нотариуси. Присъства и на ръководството Нотариалната камара на България.

„Приоритет в работата на Министерство на икономиката е подобряване на бизнес средата и имиджа на България пред чуждестранните инвеститори и сме убедени,  че чрез тези мерки бизнесът ще се чувства по-спокоен“, каза след заседанието зам.-министър Любен Петров. Той подчерта, че мерките срещу кражбите на фирми и въвеждането на втори шанс при фалит добросъвестни предприемачи са заложени в програмата на Министерство на икономиката.

Зам.-министър Мичева обясни, че изменението в Търговския закон предвижда да се извършват допълнителни действия при прехвърляне на предприятие с цел превенция на злоупотреби. Оригинал от сделката ще остава и при нотариуса, който ще е задължен да го пази в срок от 10 години. Документите по сделките ще се въвеждат в нов регистър и ще може да бъдат проверявани чрез връзка между Агенцията по вписванията и Регистъра на нотариусите. „По този начин ще се избегнат евентуални злоупотреби в бъдеще от някоя от страните по договора.“, поясни зам.-министърът на правосъдието. Измененията в Търговския закон са насочени към превенция на „кражбата на фирми“ при прехвърляне на предприятия, смяната на управител и др. Целта е да се създаде сигурност срещу фалшифицирането на подписи, протоколи и други документи.

С друга промяната в Търговския закон се въвежда производство по стабилизация при обявяване в несъстоятелност или т.нар. „втори шанс“ за фирми, изпаднали в състояние на фалит.  Целта  на производството по стабилизация е да се даде  възможност, когато определена фирма има финансови затруднения, преди производството по несъстоятелност да има възможност изпълнителните действия да се стопират за кратък период от време, за да може да бъде извършено преструктуриране, продажба, разсрочване на вземанията и други действия за стабилизиране.  По думите на зам.-министъра Мичева, така ще се даде шанс на почтения бизнес да излезе от затрудненията. Тя обясни, че обикновено, производството по несъстоятелност приключва с ликвидиране на предприятията, а не с тяхното оздравяване. „Идеята е в един кратък срок да се даде възможност на едно предприятие, преди да е стигнало до етап на ликвидиране и чувства затруднения да бъде спасено“, подчерта тя. Това ще става по искане на търговеца, не на кредитора и ще се извършва в много бързи срокове.

Зам.-министърът на икономиката Любен Петров посочи, че четирите работодателски организации, които присъстваха на заседанието на НИС са изразили съгласие по повечето от предвидените промени в Търговския закон и ще излязат с общо становище по Проекта на Министерство на правосъдието.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката