Зам.-министър Данчев участва в Деветото заседание на работната група за икономическо сътрудничество между България и Чехия
 
28 април 2022

Заместник-министърът на икономиката и индустрията Димитър Данчев участва в Деветото заседание на работната група за икономическо сътрудничество между Република България и Чешката република. Заседанието се проведе на 28 април 2022 г. в гр. Прага. От българска страна съпредседател бе зам.-министър Димитър Данчев, а от чешка - Едвард Кожушник, заместник-министър на промишлеността и търговията.

В рамките на заседанието бяха обсъдени състоянието и перспективите за сътрудничество в следните области: “Търговия, инвестиции и иновации”, “Енергетика”, “Транспорт” и “Отбрана и сигурност”.

По време на дискусията в частта “Търговия, инвестиции и иновации” бяха дебатирани възможностите за насърчаване на инвестициите и увеличението на двустранния стокообмен, взаимната подкрепа за намиране на решения за подобряване на условията на бизнеса на единния пазар на Европейския съюз, както и подобряване на източниците на суровини и пазари за износ. Подчертана бе нуждата от създаването на икономическа независимост от трети страни и съкращаването на веригите за доставка. Дискутирана беше и възможността за подкрепа при изграждането на индустриални зони и технологични паркове, с цел насърчаване на сътрудничеството между клъстери и браншови организации от сектор Автомобилна индустрия.

В енергийния сектор двете страни са на мнение, че  ядрената енергия е безопасен и надежден източник. Заявена бе подкрепата и по отношение на таксономията в рамките на Европейския съюз, където ядрената енергия следва да бъде считана за въглеродни-неутрален източник в съответствие с климатичните цели на Европейския съюз. Акцент в разговорите на работната група бе и енергийната ефективност, като важна част от политиката по зелената сделка и развитието на възобновяемите енергийни източници.

В областта на сътрудничеството на сигурността и отбраната двете страни заявиха интерес за взаимна подкрепа за развитие на сътрудничество в областта на отбранителната индустрия. България и Чехия ще продължат да развиват конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната индустрия, като част от Европейската отбранителна технологична и индустриална база. През есента на 2022 г. предстои и представянето на чешки компании от отбранителния сектор в България.

В подгрупа “Транспорт” бяха заявени  интереси за сътрудничество в областта на транспортна политика с акцент подобряването на управлението на жп коридор 7, като беше подчертана и нуждата от обмяна на опит при хармонизирането на местното законодателство с това на ЕС.

Следващото заседание на работната група за икономическо сътрудничество между Република България и Чешката република се очаква да бъде проведено през 2023 г. в София.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg