Зам.-министър Пенева участва в 12-та Годишна конференция за управление на кредитния риск
 
12 октомври 2021

Зам.-министърът на икономиката Ивелина Пенева участва в 12-та Годишна конференция за управление на кредитния риск, организирана от ICAP България.

„Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП) ще бъде основният програмен документ, който очертава подкрепа по линия на средствата от ЕС за българските предприятия и за бизнес средата в България“, заяви по време на откриването на конференцията Пенева.

„Освен засилената роля на иновациите, което продължава да бъде приоритет и през новия програмен период, на преден план е изведена и темата за кръговата икономика и ресурсната ефективност, която е още по-актуална в контекста и на Зелената сделка“, каза още Пенева.

Тя подчерта важността на комбинацията между безвъзмездните средства и финансовите инструменти. „На този етап съотношението между финансови инструменти и грант в ПКИП е 35% : 65% в полза на безвъзмездните средства”.

Намаляването на административната тежест за кандидатите, ускоряване на процесите по предоставяне на помощта и увеличаване на ефекта от инвестициите ще са сред водещите принципи и през новия период.

Зам.-министър Пенева добави също, че се предвижда първите обявени процедури по ПКИП да бъдат в началото на следващата година.

На конференцията присъстваха още браншови организации, представители на български и международни компании и др.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg