Зам.-министър Везиева: Отчитаме нараснал интерес към ОПИК на малкия и среден бизнес от Старозагорски регион
 
22 юни 2016

„Бизнесът от Старозагорска област показва все по-висока активност в използването на европейските средства. Напредъкът по изпълнението на проекти по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) в региона показва този нараснал интерес“. Това заяви заместник-министърът на икономиката Даниела Везиева, която участва в информационен ден за представяне на процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 днес в гр. Стара Загора.

„Само по първата процедура на ОПИК – за подобряване на производствения капацитет в процес на изпълнение в Област Стара Загора са 36 проекта, на обща стойност 28 439 734 лв.“, обяви зам.-министърът. По думите й средният интензитет на помощта е 65.95 %, а по процедурата е осигурен и допълнителен ресурс, в размер на 141 млн. лв., за още 274 проектни предложения от резервните списъци. „Единадесет от тези проектни предложения са с място на изпълнение Област Стара Загора, като на бенефициентите е изпратено предложение за сключване на договор. Общата стойност на тези 11 проекта е 9 626 275 лв.“, посочи Везиева.Т я допълни , че икономическите сектори, в които са тези проекти са главно машиностроене, металообработване, козметична промишленост и производство на хидравлични машини и елементи.

„Надявам се, че и представената днес процедура за подобряване на енергийната ефективност в малки и средни предприятия ще предизвика също така голям интерес сред бизнеса от региона и ще доведе до реализацията на успешни и водещи до резултатност проекти“, отбеляза още Везиева. Процедурата цели постигане на устойчив растеж и повишена конкурентоспособност на икономиката ни чрез интелигентно и ефективно използване на производствени ресурси и енергия. Предвиденият размер на безвъзмездната финансова помощ е 176 024 700 лв., като одобрените проекти ще могат да ползват между 50 хил. и 1,5 млн. лв., а делът на финансиране по процедурата ще варира от 35% до 90% от стойността на проекта.

Зам.-министър Везиева посети и местно предприятие, което има успешно приключил проект по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. (ОПРКБИ) „ВЪЛКОВ-ТЕХНОСВЕТ“, което се намира в гр. Стара Загора и е с предмет на дейност производство и конструиране на осветителна техника, осветителни тела и осветителни инсталации.

Управителят на фирмата г-н Вълков изтъкна, че благодарение на закупената техника и машини по програмата фирмата е запазила позицията си на европейския пазар. В момента ВЪЛКОВ-ТЕХНОСВЕТ ЕООД изпълнява проект по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ – „Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на фирмата. По този договор дружеството ще закупи 4 броя дълготрайни материални актива с цел подобряване на производствените процеси, подобряване на ресурсната ефективност и производство на детайли. 73% от продукцията на ВЪЛКОВ-ТЕХНОСВЕТ ЕООД е предназначена за износ. Предприятието поддържа добри контакти с клиенти от Англия, Италия, Франция, Холандия, Полша и други.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката