Регистър на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на лицата, представляващи дружествата в ликвидация
 
Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на лицата, представляващи дружествата в ликвидация
Ликвидатор Дружество в ликвидация
№ и
Дата на
---------подаване---------

Вид
----Декларация----

Вероника Валериева Величкова "Месокомбинат-Плевен" АД (л), гр. Плевен
94-В-102/03.05.2018

 

по чл.35, ал.1, т.1

 

Изтегли

94-В-168/06.06.2018

по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли

94-В-185/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-191/15.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-95/12.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-В-199/14.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Вероника Валериева Величкова
"Екоел" ЕАД (л), гр. Плевен 21.01.2016
21.01.2016

Изтегли

Изтегли

94-В-62/26.03.2018

по  чл. 35, ал.1, т.1

Изтегли

94-В-63/26.03.2018 по чл.35, ал.1, т.3
94-В-167/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
94-В-184/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-192/15.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-96/12.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-В-200/14.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Петър Пламенов Петров "Тилия" ЕООД (л), гр. Кюстендил 94-П-86/26.08.2020 по чл.35, ал.1, т.1
94-П-85/26.08.2020

по чл.35, ал.1, т.2

94-П-52/11.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Николай Иванов Добрев "Тедимпекс" ЕООД (л), Хасково 17.12.2015
17.12.2015

Изтегли
Изтегли

94-Н-101/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
94-Н-63/15.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-85/09.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-115/14.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Николай Иванов Добрев "Маджарово" ЕАД (л), гр. Маджарово 94-Н-100/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
94-Н-107/13.06.2018

по чл.35, ал.1, т.1

Изтегли

94-Н-62/15.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-84/09.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-116/14.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Никола Костов Начев "Мини-Перник" ЕАД (л), гр. Перник 94-Н-50/03.05.2018

по чл.35, ал.1, т.1

 

Изтегли
94-Н-97/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
94-Н-59/14.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-53/08.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Н-101/07.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Димитър Гочев Иванов
"Панагюрски мини" ЕАД (л), с. Елшица 94-Д-82/21.04.2020 по чл.35, ал.1, т.1
94-Д-106/22.05.2020
94-Д-106/02.06.2020П
по чл. 35, ал.1, т.2
94-Д148/17.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Иван Антимов Маринов "Божур" ЕООД(л), гр. Ямбол 94-И-47/27.02.2020 по чл.35, ал.1 т.1
94-И-50/27.02.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-109/14.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката