Регистър на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на ръководителите на второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството и техните заместници, назначавани от министъра на икономиката
 
Ръководители на второстепенни разпоредители с бюджет и техните заместници, назначавани от министъра на икономиката
Име Второстепенен разпоредител
с бюджет
№ и
Дата на
---------подаване---------
Вид ----Декларация----
Александър Дамянов Радовски ИА Българска служба за акредитация (ИАБСА) 94-А-227/01.10.2019 по чл.35, ал.1, т.1
Бойко Генадиев Таков Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) 94-Б-177/13.11.2018 по чл.35, ал.1, ал.1
Изтегли
Ирена Илиева Миленова-Бориславова ИА Българска служба за акредитация (ИАБСА) 23.02.2015
11.05.2015
Изтегли
Изтегли
Мaджиде Ахмедова Ахмедова Българска агенция за инвестиции (БАИ) 24.01.2015
05.08.2015
Изтегли
Изтегли
Стамен Стаменов Янев Българска агенция за инвестиции (БАИ) 26.01.2015
22.03.2017
Изтегли
Изтегли
Борислав Райчев Димитрачков Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
94-Б-190/16.11.2020 по чл.35, ал.1, т.1
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката