Регистър на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на ръководителите на второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството и техните заместници, назначавани от министъра на икономиката
 
Ръководители на второстепенни разпоредители с бюджет и техните заместници, назначавани от министъра на икономиката
Име Второстепенен разпоредител
с бюджет
№ и
Дата на
---------подаване---------
Вид ----Декларация----
Александър Дамянов Радовски ИА Българска служба за акредитация (ИАБСА) 94-А-227/01.10.2019 по чл.35, ал.1, т.1
Ирена Илиева Миленова-Бориславова ИА Българска служба за акредитация (ИАБСА) 23.02.2015
11.05.2015
Изтегли
Изтегли
Георги Ненчев Радулов Директор на Центъра на промишлеността на РБългария в Москва 94-Г-100/19.07.2021 по чл.35, ал.1, т.1
94-Г-99/19.07.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-100/04.08.2021 по чл.35, ал.1, т.3
94-Г-123/26.08.2021 по чл.35, ал.1, т.3
94-Г-74/04.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg