Енергийно етикетиране
 

Предоставянето на стандартизирана информация за консумацията на енергия и на други основни ресурси при употребата на продукти, свързани с енергопотреблението (ПСЕ), посочена върху етикетите за енергийна ефективност, има за цел да насърчава потребителите да избират продукти с по-добри показатели за енергийна ефективност. Това, от своя страна, стимулира производителите да произвеждат по-високо ефективни продукти, a това води до допълнителни икономии на енергия и положително въздействие върху околната среда и икономиката на ЕС като цяло.

Изискванията за етикетиране на продукти, свързани с енергопотреблението са дефинирани в Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2017 година за определяне на нормативна рамка за енергийно етикетиране и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС. Регламентът има пряко приложение на територията на всички страни членки на Съюза. Изискванията за отделните продуктови групи по отношение на определянето на класовете на енергийна ефективност са посочени в съответните делегирани регламенти към него.

В българското законодателство прилагането на регламента се осигурява с Наредбата за енергийното етикетиране на продукти, свързани с енергопотреблението, приета въз основа на чл.12 от Закона за защита на потребителите.

От обхвата на изискванията за енергийно етикетиране са изключени превозните средства за пътници и товари и продуктите втора употреба.

Контролът по спазване на изискванията за етикетиране на продуктите, свързани с енергопотреблението се осъществява от Комисията за защита на потребителите.

През 2019 година беше променена скалата за енергийна ефективност на продуктите, свързани с енергопотреблението и се пристъпи към поетапно въвеждане на нови енергийни етикети за отделните продуктови групи. Първоначално нови етикети ще имат 5 групи продукти. За тях вече са приети нови делегирани регламенти на Комисията, съгласно които е предвиден преходен период от 1 ноември 2020 г. до 1 март 2021 г. През този период доставчиците следва за всеки уред, пуснат на пазара да предоставят наред със стария етикет и новия.

Тези продуктови групи са:

-           електронни екрани и телевизори

-           битови перални машини

-           битови перални машини със сушилня

-           хладилни уреди

-           домакински съдомиялни машини

Въвежда се енергиен етикет и за една нова продуктова група – хладилните уреди с функция за директна продажба.

От 1 септември 2021 г. светлинните източници (лампи, осветители и др.) също ще имат нов енергиен етикет.

Повече информация относно новите енергийни етикети, може да откриете ТУК.

СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО, ЗА КОИТО ИМА ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

 1. Климатици
 2. Домакински фурни и абсорбатори
 3. Електрически лампи и осветители (до 31 август 2021 г.); Светлинни източници (от 1 септември 2021 г.)
 4. Топлоизточници и водоподгреватели
 5. Домакински съдомиялни машини
 6. Хладилни уреди (хладилници, фризери, охладители за вино, витрини)
 7. Битови барабанни сушилни машини
 8. Битови перални машини и битови перални машини със сушилня
 9. Етикетиране в Интернет на свързани с енергопотреблението продукти
 10. Локални отоплителни топлоизточници
 11. Професионални хладилни шкафове за съхранение
 12. Хладилни уреди с функция за директна продажба
 13. Вентилационни агрегати за жилищни помещения
 14. Водогрейни котли на твърдо гориво
 15. Електронни екрани, вкл. телевизори
 16. Прахосмукачки
Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката