Енергийно етикетиране
 

 

Предоставянето на стандартизирана информация за консумацията на енергия и на други основни ресурси при употребата на продукти, свързани с енергопотреблението (ПСЕ), посочена върху етикетите за енергийна ефективност, има за цел да насърчава потребителите да избират продукти с по-добри показатели за енергийна ефективност. Това, от своя страна, стимулира производителите да произвеждат по-високо ефективни продукти като ефектът от това се изразява в допълнителни икономии на енергия и в ползи за околната среда и за икономиката на ЕС като цяло.

Изискванията за етикетиране на продукти, свързани с енергопотреблението са регламентирани в Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 година относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в стандартна информация за продуктите. Директивата е рамкова и определя общите изисквания за ПСЕ. Изискванията за отделните продуктови групи по отношение на определянето на класовете на енергийна ефективност са посочени в съответните делегирани регламенти към нея.

В българското законодателство директивата е въведена въз основа на чл.12 от Закона за защита на потребителите с Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси.

От обхвата на изискванията за енергийно етикетиране са изключени превозните средства за пътници и товари и продуктите втора употреба.

Контролът по спазване на изискванията за етикетиране на продуктите, свързани с енергопотреблението се осъществява от Комисията за защита на потребителите.

 

СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО, ЗА КОИТО ИМА ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

 1. Климатици
 2. Домакински фурни и абсорбатори
 3. Електрически лампи и осветители
 4. Топлоизточници и водоподгреватели
 5. Домакински съдомиялни
 6. Домашни хладилни уреди
 7. Битови барабанни сушилни машини
 8. Домакински перални машини
 9. Етикетиране в Интернет на свързани с енергопотреблението продукти
 10. Локални отоплителни топлоизточници
 11. Професионални хладилни шкафове за съхранение
 12. Вентилационни агрегати за жилищни помещения
 13. Водогрейни котли на твърдо гориво
 14. Телевизори
 15. Прахосмукачки
 16. Битови комбинирани перални и сушилни машини
Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката