Гуми
 

 

Между 20 % и 30 % от разхода на гориво на превозните средства се дължи на гумите, основно в резултат на тяхното съпротивление при търкаляне. Намаляването на съпротивлението им при търкаляне може да допринесе значително за енергийната ефективност на автомобилния транспорт и по този начин за намаляването на емисиите. При масово използване на енергийно ефективни гуми могат да се спестят около 6,6 милиона тона нефтен еквивалент гориво на година до 2020 г. Те могат също така да помогнат за намаляване на емисиите на СО2 с 4 млн. тона годишно, което е равно на премахването на 1,3 млн. леки автомобила от пътищата на ЕС на година.

Гумите за леки и лекотоварни автомобили, продавани на пазара на ЕС, са обект на изисквания за етикетиране. Етикетите на гумите на тежкотоварните автомобили трябва да фигурират в техническата документация и на съответните уебсайтове.

Съгласно Регламент (ЕО) 1222/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри, предмет на енергийно етикетиране са горивната ефективност на гумите, сцеплението с влажна пътна настилка и външния шум при контакт с пътя. Целта е с предоставянето на информация относно посочените параметри под формата на стандартен етикет да се повлияе върху решенията за покупка на крайните потребители в полза на гуми, които са по-безопасни, по-безшумни и по-ефективни от гледна точка на разхода на гориво. Това от своя страна насърчава производителите да подобряват тези параметри, което ще проправи пътя към по-устойчиво потребление и производство.

Регламентът се прилага за гуми от класове С1, С2 и С3, определени в член 8 от Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях, който определя:

а) гуми от клас C1 – гуми, проектирани основно за превозни средства от категории M1, N1, O1 и O2 – леки, лекотоварни, ремаркета и полуремаркета;

б) гуми от клас C2 – гуми, проектирани основно за превозни средства от категории M2, M3, N, O3 и O4 с индекс на товароносимост при единично монтиране ≤ 121 и символ за категория на скорост ≥ „N“ – автобуси, 7+1 – маршрутки, товарни, големи ремаркета;

в) гуми от клас C3 – гуми, проектирани основно за превозни средства от категории M2, M3, N, O3 и O4 с един от следните индекси на товароносимост: - автобуси, маршрутки, товарни, големи ремаркета.

Определена гума може да бъде класифицирана в повече от един клас, при условие че тази гума отговаря на всички изисквания за всеки клас, за който е класифицирана.

Категориите превозни средства са посочени в чл. 149, ал. 1, точки 2, 3 и 5 от Закона за движение по пътищата.

Изискванията за отделните класове гуми по отношение на определянето на класовете на горивна ефективност, сцепление с влажна пътна настилка и външен шум при контакт с пътя са посочени в приложение I на Регламент (ЕО) № 1222/2009.

Контролът по спазването на изискванията на Регламент (ЕО) № 1222/2009 се осъществява от Комисията за защита на потребителите.

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката