Харта на клиента
 

С лице към хората

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА

 

Хартата е утвърдена от министъра на икономиката със Заповед № РД-16-854/10.09.2020 г., публикувана е на Интернет страницата на Министерството на икономиката: www.mi.government.bg и е поставена на видно място на информационното табло в сградата на министерството на ул. „Славянска“ № 8.

Хартата ще бъде своевременно изменяна и допълвана, в съответствие с нормативните промени и за да отговаря на променящите се потребности на потребителите на административни услуги.

 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката