Офис оборудване
 

 

На офис оборудването се дължи значителен дял от общото потребление на електроенергия. Наличните на пазара на Европейската общност различни модели се характеризират с различно ниво на потребление на енергия при сходни функции и съществува значителен потенциал за оптимизиране на енергийната им ефективност.

Европейската програма ENERGY STAR е резултат от Споразумението между правителството на Съединените американски щати и Европейския Съюз за координирането на програми за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване. Тя насърчава пестенето на енергия чрез използването на енергийно ефективни компютри и офис оборудване.

Повече информация за програмата може да откриете тук:

http://www.eu-energystar.org/index.html

http://www.eu-energystar.org/legislation.htm

Европейската програма ENERGY STAR се отнася само за офис оборудване, за разлика от програмата в Съединените щати, която обхваща по-широка гама от продукти, за по-голямата част от които в ЕС съществуват законодателни мерки за екопроектиране и енергийно етикетиране.

Програмата има доброволен характер. За да получи маркировка ENERGY STAR, даден продукт трябва да отговаря на спецификацията ENERGY STAR, действаща към датата на производството му. Тя е специфична за всяко устройство и представлява датата, на която устройството се счита за напълно сглобено. Поставянето на маркировката ENERGY STAR гарантира, че съответният продукт отговаря на всички приложими стандарти.

Европейската програма ENERGY STAR се ръководи от Европейската комисия - Генерална дирекция „Енергетика“, а надзорът по нея се осъществява от Съвет „Energy Star“ на Европейския съюз, който се състои от национални и други представители на заинтересовани страни от всички държави членки. Общите процедури и критериите за всяка група продукти се публикуват в Официален вестник на ЕС.

Изискванията за отделните категории офис оборудване са дадени в Приложение В към Споразумението между правителството на Съединените американски щати и Европейския Съюз за координирането на програми за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване - http://www.eu-energystar.org/specifications.htm.

Програмата обхваща 5 основни групи продукти със съответните им критерии:

Компютри

Екрани

Оборудване за възпроизвеждане на изображения

Източници на непрекъсваемо електрозахранване - UPS устройства

Компютърни сървъри

Контролът по спазване на изискванията по програма ENERGY STAR за отделните групи продукти се осъществява от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор на основание на Закона за техническите изисквания към продуктите.

 

 

СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО, ЗА КОИТО ИМА ИЗИСКВАНИЯ ЗА ENERGY STAR

КОМПЮТРИ

Настолен компютър

Интегриран настолен компютър

Преносим компютър от тип „ноутбук“

Преносим тънък клиент

Преносим компютър от тип „ноутбук“ „две в едно“

Преносим компютър от тип „всичко в едно“

Таблетен компютър

Малък сървър

Тънък клиент

Интегриран тънък клиент

Работна станция

 

ЕКРАНИ

Монитор

Екран за сигнализация

 

ОБОРУДВАНЕ ЗА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Принтер/Печатащо устройство

Скенер

Копирна машина

Факсов апарат

Многофункционално устройство

Цифров дупликатор

Машина за пощенско таксуване

 

ИЗТОЧНИЦИ НА НЕПРЕКЪСВАЕМО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ

Потребителски UPS

UPS предназначени за защита на оборудване на информационните и комуникационни технологии в малкия бизнес и малките офиси

UPS за изчислителни центрове

UPS за далекосъобщенията с постоянно напрежение на изхода/изправители

 

КОМПЮТЪРНИ СЪРВЪРИ

Компютърни сървъри по размерна спецификация за свръхкомпактни модулни, многовъзлови, за монтаж в шкафове или пиедестални компютърни сървъри с не повече от четири процесорни цокъла в компютърния сървър (или отнесено към един свръхкомпактен модул или възел в случай на свръхкомпактни модулни или многовъзлови сървъри).

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката