Подаване на необходима статистическа информация към НСИ
 

Каква информация и в какъв срок се подава към Национален статистически институт (НСИ)?

Всички юридически лица са длъжни да предоставят към НСИ Годишни счетоводни отчети, изготвени по реда на Закона за счетоводството;

 

Срок

Срокът за подаване на индивидуалните финансови отчети е до 31 март следващата година, а за консолидирани счетоводни отчети - до 15 юни следващата година.

 

Важно е да знаете
Важно е да знаете

При неспазване на срока за подаване на информация към НСИ или при предоставени неверни данни се налага имуществена санкция в размер от 200 до 2000 лв., а при повторно нарушение - от 2000 до 6000 лв.

 

В какъв формат се подава информация към НСИ?

Издадената от НСИ Заповед № ЗЦУ-1899 от 18.12.2018 определя следните три начина за подаване на годишните отчети:

  • на хартиен носител, като хартиените формуляри се подават единствено с годишната данъчна декларация в съответните териториални структури на НАП, по пощата или в пощенска станция.

 

Важно е да знаете
Важно е да знаете

НСИ и НАП имат изграден единен вход за подаване на годишните отчети за дейността, т.е. информацията може да се подава само към едната институция, която служебно обменя данни с другата. Подаването към НСИ е единствено по електронен път, докато в НАП отчетите се приемат и в хартиен вариант.

 

Повече информация
Повече информация

Подробни указания за попълването и подаването на Годишния отчет към НСИ можете да намерите в приложимата за Вашия тип предприятие секция на интернет страницата на НСИ.

Повече информация и отговори на често задаваните въпроси, свързани с подаването на необходимата статистика към НСИ, можете да откриете в секция „Често задавани въпроси“ страницата на Института.

 

 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката