Помощи за наемане на работещи с увреждания под формата на субсидии за заплати
 

Актуално към 26.03.2021 г.

Допустимите разходи включват разходите за заплати за периода, през който са наети работещите с увреждане.

Интензитетът на помощта е до 75 % от допустимите разходи.

 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg