Протоколи от заседанията на Съвета
 

Протокол №1 от 3 май 2012 г.

Приложение към Протокол №1

Протокол №2 от 29 май 2012 г.

Приложение към Протокол №2

Протокол №3 от 6 юни 2012 г.

Протокол №4 от 28 юни 2012 г.

Протокол №5 от 26 юли 2012 г.

Протокол №6 от 27 септември 2012 г.

Протокол №7 от 25 октомври 2012 г.

Протокол № 8 от 13 ноември 2012 г.

Протокол № 9 от 29 ноември 2012 г.

Протокол № 10 от 24 януари 2013 г.

Протокол № 11 от 07 февруари 2013 г.

Протокол № 12 от 16 май 2013 г.

Протокол № 13 от 9 декември 2013 г.

Протокол от експертната работна група към КСИС от 09.04.2014 г.

Протокол от заседание на част от състава на КСИС на 29.01.2015 г.

Информация за заседанието на КСИСР на 30.03.2015 г.

Информация за заседанието на КСИСР на 29.04.2015 г.

Информация за заседанието на КСИСР на 27.05.2015 г.

Информация за заседанието на КСИСР на 24.06.2015 г.

Информация за заседанието на КСИСР на 29.07.2015 г.

Информация за заседанието на КСИСР на 30.09.2015 г.

Информация за заседание на КСИСР на 09.12.2015 г.

Информация за заседание на КСИСР на 07.03.2017 г.

Протокол № 24 от заседание на КСИСР на 14.09.2017 г

Протокол № 25 от заседание на КСИСР на 12.12.2017 г

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК предстои
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg