Регистър на влезлите в сила решения за установяване на конфликт на интереси по ЗПКОНПИ
 

РЕГИСТЪР на

Решения за установяване конфликт на интереси

Решение на органа по избора/назначаването

Първа инстанция

Втора инстанция

В сила от

8

 

 

 

 

7

 

 

 

 

6

 

 

 

 

5

 

 

 

 

4

 

 

 

 

3

 

 

 

 

2

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg