Списък на задължените лица, неподали в срок ежегодната декларация за имущество и интереси
 

Списък на задължените лица, неподали в срок ежегодната декларация за имущество и интереси

Име/презиме/фамилия

длъжност/звено/дирекция/ТД

Вид на декларацията

 

 

През 2022 г. няма подадени ежегодни декларации за имущество и интереси (за предходната календарна година) извън законоопределения срок.

 2021 г.

7.

Петър Евгениев Крушков (1)

гл. специалист, д-я ВИС

чл.35, ал.1, т.2 ежегодна

 

 

През 2020 г. няма подадени ежегодни декларации за имущество и интереси (за предходната календарна година) извън законоопределения срок.

 

 

 

2019 г.

 

6.

Димитър А. Димитров

гл. специалист, д-я ВИС

чл.35, ал.1, т.2 ежегодна

5.

Чавдар Е. Петков

гл. специалист, д-я ВИС

чл.35, ал.1, т.2 ежегодна

 

 

2018 г.

 

4.

Биляна Венциславова Божилова (1)

гл. експерт д-я ИОУДУ

чл.35, ал.1, т.2 ежегодна

3.

Мартин Дочев Дочев (1)

гл. специалист, д-я ВИС

чл.35, ал.1, т.2 ежегодна

2.

Таня Стаматова Атанасова (1)

гл. експерт, д-я ФУС

чл.35, ал.1, т.2 ежегодна

1.

Емил Кирилов Антов (1)

гл. експерт, д-я ВИП

чл.35, ал.1, т.2 ежегодна

Забележка:
(1) - лицето е подало декларация извън срока

 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg