Списък на задължените лица, неподали в срок ежегодната декларация за имущество и интереси
 

Списък на задължените лица, неподали в срок ежегодната декларация за имущество и интереси

Име/презиме/фамилия

длъжност/звено/дирекция/ТД

Вид на декларацията

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

През 2020 г. няма подадени ежегодни декларации за имущество и интереси (за предходната календарна година) извън законоопределения срок.

 

 

 

2019 г.

 

5.

Димитър А. Димитров

гл. специалист, д-я ВИС

чл.35, ал.1, т.2 ежегодна

4.

Чавдар Е. Петков

гл. специалист, д-я ВИС

чл.35, ал.1, т.2 ежегодна

3.

Христина Г. Гайдарска (1)
гл. експерт, д-я НМП чл.35, ал.1, т.2 ежегодна

2.

Владимир В. Каролев (1)

член на СД на НКИЗ ЕАД

чл.35, ал.1, т.2 ежегодна

1.

Симеон П. Пашов

ликвидатор на "Божур" (л), гр. Ямбол

чл.35, ал.1, т.2 ежегодна

 

 

2018 г.

 

4.

Биляна Венциславова Божилова (1)

гл. експерт д-я ИОУДУ

чл.35, ал.1, т.2 ежегодна

3.

Мартин Дочев Дочев (1)

гл. специалист, д-я ВИС

чл.35, ал.1, т.2 ежегодна

2.

Таня Стаматова Атанасова (1)

гл. експерт, д-я ФУС

чл.35, ал.1, т.2 ежегодна

1.

Емил Кирилов Антов (1)

гл. експерт, д-я ВИП

чл.35, ал.1, т.2 ежегодна

Забележка:
(1) - лицето е подало декларация извън срока

(*) - лицето е с прекратено правоотношение

 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката