Структура на НКТ
 

Административното и техническото обслужване, експертното осигуряване на НКТ и координацията с Работната група се осъществяват от отдел "Световна търговска организация и други международни икономически организации" в дирекция "Външноикономическа политика" на Министерство на икономиката, който изпълнява функциите на Секретариат.

Директорът на дирекция "Външноикономическа политика" в Министерство на икономиката е ръководител на НКТ.

 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg