Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ
 

Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35, ал. 1

Име/презиме/фамилия

длъжност/звено/дирекция/ ВРБ/ТД

Вид на
----декларацията----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г.

 

2.

Юрий Стефанов Гунчев (1)

Сътрудник по УЕПП

по чл.35, ал.1, т.2

1.

Методи Иванов Миладинов (1)

Гл. инспектор в инспекторат по чл. 46 от ЗА

по чл.35, ал.1, т.2

 

 

2019 г.

 

2.

Калинка Милчова Живкова (1)

Инспектор, Инспекторат

по чл.35, ал.1, т.2

1.

Теменужка Несторова Янкова (1)

Главен експерт, дирекция ФУС

по чл.35, ал.1, т.2

 

 

2018 г.

 

Забележка:
(1) - лицето е подало декларация извън срока

 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg