Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ
 

Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35, ал. 1

Име/презиме/фамилия

длъжност/звено/дирекция/ ВРБ/ТД

Вид на
----декларацията----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г.

 

2.

Юрий Стефанов Гунчев (1)

Сътрудник по УЕПП

по чл.35, ал.1, т.2

1.

Методи Иванов Миладинов (1)

Гл. инспектор в инспекторат по чл. 46 от ЗА

по чл.35, ал.1, т.2

 

 

2019 г.

 

2.

Калинка Милчова Живкова (1)

Инспектор, Инспекторат

по чл.35, ал.1, т.2

1.

Теменужка Несторова Янкова (1)

Главен експерт, дирекция ФУС

по чл.35, ал.1, т.2

 

 

2018 г.

 

Забележка:
(1) - лицето е подало декларация извън срока

 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката