Публичен регистър на лицата, регистрирани по реда на чл. 139а на Закона за енергетиката за извършване на услугата дялово разпределение
 
Архив
 
Фирма, Булстат, управител, № на регистрацията Централен офис, офиси в страната Упълномощен представител на производител Телефон, факс
1 „ТЕХЕМ СЪРВИСИС”  ЕООД
БУЛСТАТ: 130036512
Милена Пенкова Стоянова
управител
№ Р-01 / 06.04.2007 г.
гр. София, п.к. 1111
ул. Проф. Г.Павлов №3
www.techem.net/bg/
Офиси в страната:
гр. Пловдив, п.к. 4000
ул. Ал. Пушкин №7
гр. Варна, п.к. 9020
Далкия Варна ЕАД, бул. Янош Хуняди №5
гр. Враца, п.к. 3000
ул. Леонова №96, бл. Химик №6 партер
гр. В.Търново, п.к. 5000
ул. Ален мак №6
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg