Публичен регистър на лицата, регистрирани по реда на чл. 139а на Закона за енергетиката за извършване на услугата дялово разпределение
 
Архив
 
Фирма, Булстат, управител, № на регистрацията Централен офис, офиси в страната Упълномощен представител на производител Телефон, факс
10 „МХ ЕЛВЕКО”  ООД
БУЛСТАТ: 130532985
Огнян Иванов Димитров
управител
№ Р-12 / 16.05.2007 г. 
гр. София, п.к. 1330
ЖК Красна поляна,
ул.Булина ливада-ниска сграда до бл.А32
Сименс тел: 02/8232287
факс: 02/8239405
11 „БЕЛЧЕВСТРОЙ”  ЕООД
БУЛСТАТ: 102145604
Светлана Стоянова Белчева
управител
№ Р-13 / 16.05.2007 г. 
№ Р-13-1 / 29.02.2008 г.
гр. Бургас, п.к. 8000
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg