Публичен регистър на лицата, регистрирани по реда на чл. 139а на Закона за енергетиката за извършване на услугата дялово разпределение
 
Архив
 
Фирма, Булстат, управител, № на регистрацията Централен офис, офиси в страната Упълномощен представител на производител Телефон, факс
ул. Абоба №6А
Офиси в страната: 
Гр. Сливен, ул. Ген. Драгомиров №6, офис 1
Техем
Сименс
Кведис
тел: 056/810368
056/811383
факс: 056/810368
      056/811383
12 „ДИКЕЙ-Л”  ООД
БУЛСТАТ: 117513663
Димитър Димитров Кюркчиев
управител
№ Р-14 / 16.05.2007 г.
№ Р-14-1 / 10.03.2009 г.
гр. Русе, п.к. 7002
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg