Публичен регистър на лицата, регистрирани по реда на чл. 139а на Закона за енергетиката за извършване на услугата дялово разпределение
 
Архив
 
Фирма, Булстат, управител, № на регистрацията Централен офис, офиси в страната Упълномощен представител на производител Телефон, факс
ул. Болярска №24
гр. София, п.к. 1463
ул. Доспат №64, ет.3
Сименс
Сенсус
Сименс
тел: 082/823596
факс: 082/823596
тел./факс:
951 50 5, 851 85 68
13 „ТОПЛОКОНТРОЛ”  ООД
БУЛСТАТ: 130644436
Иван Петков Добрев
управител
№ Р-15 / 16.05.2007 г. 
гр. София, п.к. 1700
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg